Voorzitter : Marc Vervaecke

Secretaris : Luc Verhoeyen

 
 
 
VRAGEN

Zijn er fokkers in Belgie?

Er zijn momenteel geen fokkers in België die op regelmatige basis een nestje hebben.

Voor een pup moet je dus ofwel terecht bij een Belgisch gelegenheidsnestje ofwel moet je naar het buitenland.

Wie hieromtrent informatie, hulp of advies zoekt kan zich steeds vrijblijvend wenden tot de Gos d'Atura Català Club Belgium.

Zijn ze betrouwbaar tegenover kinderen?

Een Gos is van nature sterk gehecht aan zijn gezin.  Het blijft natuurlijk een hond en eigenlijk mag je geen enkele hond alleen laten bij kinderen. Je weet immers nooit hoe de kinderen de hond zullen behandelen en hoe de hond hierop zal reageren. Het is dus beter problemen te vermijden.

Zijn Gossen moeilijke honden?

Een Gos is een hond die makkelijk leert, zowel positieve als negatieve zaken. Het komt er dus op aan om hem vanaf pup duidelijk te maken welke de regels zijn die in het gezin heersen.

Wie de algemene basisregels van opvoeding van een hond respecteert  zal aan de Gos een aangename metgezel hebben.

Wat betekent de naam Gos d'Atura Català

De naam “Gos d’Atura” laat zich vertalen als “hond die doet stoppen” of “hond die tegenhoudt”. Het woord “aturar” is Catalaans voor het Spaanse “detener” en dit betekent in het Nederlands “ophouden, tegenhouden”. De Gos d’Atura’s hebben dus de taak om de kudde staande te houden om er zo voor te

zorgen dat de schapen binnen een afgebakend stuk grond blijve

 

Wat moet je doen als eigenaar van een import hond?

Indien je een hond in het buitenland hebt gekocht hebt, moet hij eerst op zijn identificatie gecontroleerd worden (tatoeage of microchip) alvorens hij in het register van de KMSH kan opgenomen worden. Deze controle moet gebeuren door een tatoeëerder die door de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus erkend is.

De procedure is als volgt:

Stap 1. : Formulier + stamboom kopij aan KMSH bezorgen

Het formulier “Registratie van import honden” naar de KMSH opsturen met een kopij van de export

stamboom en alle andere identificatie documenten.

Dit formulier kan je downloaden op www.kmsh.be

Stuur niet de originele stamboom op want deze moet immers bij de controle voorgelegd worden!

 Stap 2. : Betaling

Bij ontvangst van het formulier stuurt de KMSH je een factuur om te betalen.

 De kosten bedragen ongeveer:

Tatoeage/microchip controle                          

 13,15 euro’s

Verplaatsingsonkosten                                   

 16,03 euro’s

BVIRH registratierechten                               

 12,39 euro’s

Inschrijving in de KMSH register                  

 14,19 euro’s

Dossier onkosten                                             

   3,54 euro’s

Onkosten van aangetekende zending            

  6,37 euro’s

Totaal (BTW inbegrepen)                                

65,67 euro’s

Stap 3. : Controle

Een week na de betaling mag je een afspraak maken met de tatoeëerder. Zijn identificatiegegevens worden je samen met de factuur bezorgd.

Belangrijk is wel dat je dossier administratief in orde is.

De tatoeëerder komt op het afgesproken moment bij je langs om de tatoeage of chip te controleren.

 

Stap 4. : Documenten naar KMSH opsturen

Na uitvoering van de controle moet je de originele stamboom die  door de tatoeëerder geperforeerd is,

naar de KMSH opsturen.

Daar wordt de registratie administratief afgewerkt en wordt de originele stamboom per aangetekende zending teruggestuurd.

Kort daarna ontvang je van de BVIRH het identificatie certificaat  als bewijs van de registratie in haar databank.